Služby‎ > ‎

Supervize, coaching

Jakožto eklekticky pracující odborný psycholog/psychoterapeut s klinickou aprobací nabízím supervizní podporu jednotlivcům, skupinám, týmům či organizacím.

Supervize lze zaměřit případově (kazuisticky), sebe/rozvojově (individuálně i skupinově), na vztahy (např. v týmu - týmová supervize) či k potřebám organizace (např. formou tzv. SWOT analýzy).

Za specifickou formu supervize lze považovat i coaching.

 
Supervizi mohu nabídnout pracovníkům (institucím/organizacím z oblasti)
tzv. pomáhajících profesí (lékař, psycholog, speciální pedagog, etoped; odborný pracovník ve zdravotnictví, vězeňství, školství ap.), případně vedoucím pracovníkům zaměřeným na tzv. řízení lidských zdrojů (coaching).

Náklady na jedno individuální supervizní setkání se pohybují v rozmezí od 500 do 600,- Kč za supervizní hodinu
(50-60 minut).

Náklady na  c o a c h i n g  se pohybují v rozmezí od 750 do 2500,- Kč za jednu hodinu (dle specifikace služby a zadavatele).
 
 
Náklady na supervizní hodinu při jiném než individuálním supervizním kontraktu jsou stanoveny po dohodě se zadavatelem supervize.

 

Další nabídka supervize je k nalezení rovněž na webových stránkách Akademického centra poradenství a supervize Masarykovy univerzity či na stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity.