Služby‎ > ‎

Psychoterapie, neurorehabilitace

Jako psychoterapeut Vám nabídnu tzv. eklektický terapeutický přístup, který pro psychoterapii volí prvky různých terapeutických škol specificky pro konkrétní potřeby jednoho člověka, dvojice či skupiny. Není tedy úzce vázán jediným psychoterapeutickým přístupem či školou.

Jsem psycholog/psychoterapeut s klinickou aprobací.

Individuálně pracuji (terapeuticky/poradensky) s:
                
- dospělými
                
- dětmi
                
- rodinami.

Z hlediska časové náročnosti mohou být psychoterapeutická setkání: jednorázová, krátkodobá (do 5-6 setkání)
dlouhodobá (více než 25 setkání).

Díky tomu, že nejsem smluvně vázán žádnou zdravotní pojišťovnou, mohu Vám nabídnout naprosto diskrétní
a ve vyžádaných případech i zcela anonymní setkání.

Jedno psychoterapeutické setkání Vás bude stát od 400 do 600,- Kč za hodinu (setkání).

Ve skupině pracuji (například) formou relaxačních, imaginativních, diskuzních, výukových a rozvojových programů.

Při individuální i skupinové práci se zaměřuji nejen na řešení aktuálních či dlouhodobých problémů ale také na rozvoj/další vývoj (schopností, osobnostních vlastností, školních/pracovních kompetencí, vztahu,...) a předcházení (prevenci) možných problémů v budoucnosti.

  

Krom standardních psychoterapeutických postupů nabízím možnost dlouhodobé spolupráce formou neuropsychologické rehabilitace, která nabízí možnost zkvalitnění kognitivních a exekutivních funkcí neurologických pacientů s poškozením mozku převážně po traumatech, či vaskulárních a hypoxickych příhodách. Spolu s přímou prací s pacientem (s využitím software NEUROP-II) poskytuji také poradenskou a psychoterapeutickou podporu rodině a dalším členům sociálního prostředí pacienta.