Služby‎ > ‎

Vzdělávání - kurzy, semináře, výcviky

Témata vzdělávání, která mohu nabídnout (výběr):


 Asertivita

(strategie, postupy a techniky empatické asertivity, asertivního jednání či vyjednávání)


 Duševní hygiena v praxi

(coping / copingové strategie, relaxace, principy zdravého životního stylu)


 Komunikační, přesvědčovací či prezentační dovednosti

(praktický nácvik specifických komunikačních dovedností)


 Konflikt— potenciál řešení

(konfliktní situace a jejich funkční potenciál, řešení konfliktu, zvládání konfliktních situací)


 Měkká sebeobrana v praxi

(přímý nácvik základních - fyzických i verbálních - sebeobranných postupů a technik)


 Rozvoj schopností a dovedností vedoucího pracovníka

(coaching, pacing-leading, seberozvojové strategie managera)


 Tvořivost, kreativní dovednosti

(ve výuce a vzdělávání, v řízení lidských zdrojů, jako rozvojová strategie jednotlivce či firmy)

  

Výše uvedené vzdělávací a rozvojové aktivity mohou být v rozsahu 1-7 dnů u jednorázových aktivit (kurzů, seminářů, přednášek), či 3-18 měsíců u dlouhodobých tréninků či výcviků.

  

Po dohodě je možno sestavit specifické vzdělávání či výcvik v návaznosti na konkrétní potřeby a očekávání zadavatele.

 

Cena aktivit je stanovena vždy po dohodě se zadavatelem.

  

Realizace aktivit je možná v češtině a angličtině.

  

Další nabídka výukových a vzdělávacích je k nalezení rovněž na webových stránkách Akademického centra poradenství a supervize Masarykovy univerzity či na stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity.